Bij elkaar naar binnen gluren in Lelystad is een makkie als jij bent geweest. Jij maakt als glazenwasser alle ramen streeploos schoon. Het maakt je niet uit of je voor een bedrijf werkt of voor een particulier, met de bedrijfsbus rij je overal heen en ga je met een glimlach aan de slag. Zin om te werken als glazenwasser in Lelystad? Reageer op deze vacature!
 Voor wat, hoort wat
 Dicht bij huis werken, een goede werksfeer én goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk als het gaat om jouw nieuwe baan. Dat snapt Get Work. Zodra jij start in de baan van glazenwasser in Lelystad kan je dan ook rekenen op:
 een fulltime baan met marktconform salaris. kans op een vast dienstverband. een grote mate van zelfstandigheid. 16 verlofuren per maand, op basis van een fulltime werkweek. pensioenopbouw na 26 gewerkte weken (boven de 21 jaar). Korte lijntjes én ruimte voor ontwikkeling: je vindt het als glazenwasser bij dit leuke bedrijf in Lelystad.
 Dit is alle informatie die we nu kunnen delen over de werkplek. Als jij de glazenwasser bent voor deze job, vertellen we je snel nóg meer. Dan nog even over de rol van Get Work hierin: waar jij op zoek bent naar werk, zoeken werkgevers mensen voor hun vacatures. Get Work zorgt voor de juiste klik tussen beiden. Dicht bij huis werken, jouw werkgeluk én persoonlijk contact stellen we centraal.
 Dit breng je mee
 Op de ladder in Lelystad is jouw place to be als je wilt werken als glazenwasser en beschikt over:
 ervaring als glazenwasser of glasreiniger. de juiste papieren, waaronder een VCA. Heb je dit certificaat nog niet op zak? Dan kan je het gewoon via Get Work behalen. het liefst je rijbewijs B. Heb je dit rijbewijs nog niet, informeer dan naar de mogelijkheden om dit samen met Get Work te behalen. als het even kan een hoogwerkercertificaat. Een (t)huis in de hoofdstad van provincie Flevoland: Lelystad. Woon je niet in Lelystad? Dan woon je wel in de buurt. Bijvoorbeeld in Almere, Biddinghuizen, Dronten of Landmaten. 
 Koffie? Thee? Werk? Online solliciteren naar deze vacature glazenwasser in Lelystad is zó gedaan: je hebt geen cv nodig, alleen de juiste mindset. Ook kan je natuurlijk een afspraak maken bij de dichtstbijzijnde vestiging van Get Work.
 Get Work maakt Great Work van uitvoerend werk in de regio.Extra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 19-03-2019glazenwasser Get Work Lelystad
FunctieprofielRector Magnificus Rijksuniversiteit Groningen. Plaats in de organisatieDe universiteit wordt bestuurd door het driehoofdige college van bestuur. Het college van decanen, bestaande uit de voorzitters van alle faculteitsbesturen, adviseert het college van bestuur. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit en is verantwoording schuldig aan de minister van OCW. De faculteiten worden bestuurd door de faculteitsbesturen die verantwoording verschuldigd zijn aan het college van bestuur. Uw taakHet college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de strategie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het college geeft integraal leiding aan de universitaire organisatie. Daartoe overlegt het met de decanen van de faculteiten en directeuren van diensten. Het betrekt de universiteitsraad nauw bij de besluitvormingsprocessen. Het college van bestuur bestaat uit drie leden. Deze drie leden werken samen als een team en opereren als een collegiaal bestuur. De huidige voorzitter van het CvB prof. dr. Jouke de Vries is recent benoemd (1 oktober 2018). De voorzitter coördineert en bewaakt het functioneren van het college van bestuur als geheel. De twee overige posities worden tegelijkertijd vacant gesteld: de rector magnificus en het lid van het CvB met het accent op de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Bij het vormen van het team wordt rekening gehouden met diversiteit. Het college draagt de strategie, missie en visie van de RUG gezamenlijk uit en vervangt en steunt elkaar waar nodig of gewenst. De collegeleden hebben elk eigen aandachtsgebieden. De rector magnificus vertegenwoordigt de academische gemeenschap, legt het accent op hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de verbinding daartussen. De rector magnificus draagt zorg voor academische integriteit en kwaliteit, draagt zorg voor de positie van studenten binnen de universiteit en onderhoudt contacten met de studentenorganisaties. De rector magnificus bewaakt de historie en protocollen van de RUG. De rector magnificus is voorzitter van het college van decanen en het college voor promoties. Uw profielOpleiding en ervaringU heeft een sterke academische reputatie, met een internationaal netwerk, beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan als hoogleraar binnen een Nederlandse universiteit. U weet de academische gemeenschap te inspireren om zo de strategische doelen van de RUG te realiseren. U onderschrijft de zes kernwaarden van het huidige strategisch plan van de RUG 2015-2020, en bent in staat deze visie samen met de universitaire gemeenschap verder te ontwikkelen. U heeft een uitgebreid netwerk, internationaal en landelijk, dat relevant is voor de verdere ontwikkeling van de universiteit. U heeft kennis van en affiniteit met een publiek-politieke omgeving en heeft een internationale oriëntatie. U weet onderzoek en onderwijs te binden met maatschappelijke uitdagingen. U heeft een verbindend karakter, weet om te gaan met strijdige belangen, heeft integriteit hoog in het vaandel en draagt zorg voor een goede en constructieve samenwerking binnen en buiten de instelling. U speelt een actieve rol bij het verenigen van de academische gemeenschap. U onderhoudt goede banden met voor de universiteit belangrijke stakeholders, wordt erkend en herkend in de academische wereld en weet uw weg goed te vinden in Den Haag, Brussel en de regio. Eigenschappen- u bent een inspirerende, motiverende en verbindende persoonlijkheid;- u heeft een duidelijke visie op onderwijs en onderzoek, strategisch inzicht, gericht op transparantie, met focus op de lange termijn, die de RUG en haar belangen gemakkelijk in een grotere context plaatst en gericht is op samenwerking met andere partijen, zowel intern als extern;- u bent een actieve verdediger van de academische vrijheid;- u bent in staat een goede binding te verkrijgen met het Groninger studentenleven;- u bent communicatief vaardig en goed in dialoog en u bent sensitief op mensen en processen;- u kunt goed in teamverband acteren met de andere Collegeleden en de decanen;- u bent een integere persoonlijkheid, en heeft vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de organisatie, u heeft goed oog voor de positie en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en studenten;- u bent stressbestendig en in staat het overzicht te behouden bij calamiteiten;u bent een energieke persoonlijkheid die een ceremoniële rol goed kan invullen. TalenExcellente beheersing van Engels en Nederlands of de bereidheid Nederlands te leren (niveau C1) ArbeidsvoorwaardenDe positie is vacant per 1 juli 2019 zodra de benoemingstermijn van de huidige rector magnificus afloopt. De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid voor herbenoeming. De arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen met inachtneming van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen (WNT). ProcedureU kunt uw interesse tot uiterlijk 17 maart kenbaar maken door een korte motivatiebrief en actueel curriculum vitae te sturen aan Freek Muller of Laura van der Linden-Martínez via reacties@holtropravesloot.nl Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Informatie:Stephan van Galen, algemeen directeur van het Bureau van de Universiteits.e.a.van.galen@rug.nl Tel. 050 363 5280 OrganisatieDe Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614, het jaar dat de universiteit werd gesticht. Daarmee is de Rijksuniversiteit Groningen een van de oudste universiteiten van Nederland. In de 404 jaar van haar bestaan heeft de RUG veel talenten voortgebracht van verschillende aard. Onder hen zijn de eerste afgestudeerde vrouwelijke student in Nederland, Aletta Jacobs, de uitvinder van de elektrische auto Sibrandus Stratingh, de eerste Nederlandse ruimtevaarder Wubbo Ockels, de eerste president van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg en Nobelprijswinaars zoals Albert Szent-Györgyi, Heike Kamerlingh Onnes, Frits Zernike en Ben Feringa. Zij delen hun academische 'roots' met ongeveer 200.000 anderen die tot op heden als student, docent of wetenschapper verbonden zijn/waren aan de RUG. In 2016 mochten drie wetenschappers verbonden aan de RUG een prestigieuze prijs in ontvangst nemen, één Nobelprijs (prof. dr. Ben Feringa) en tweemaal de Spinoza-prijs (prof. dr. Lodi Nauta en prof. dr. Bart van Wees). Kenmerkend voor de RUG is het idee van de academische gemeenschap, met onder meer een grote mate van betrokkenheid van zowel studenten als medewerkers bij het bestuur van de universiteit. De RUG biedt een breed scala aan opleidingen, zowel wat betreft de spreiding over vakgebieden als in variatie naar studievermogen, zoals in excellentie-trajecten. Kerncijfers:Een aantal kengetallen om de omvang, de dynamiek en de complexiteit van de organisatie te schetsen:- Opgericht in 1614- 11 faculteiten- 5.800 fte medewerkers (inclusief UMCG)- meer dan 140 nationaliteiten studeren of werken aan de RUG- 125.000 alumni- € 800 miljoen budget- 15 à 20 octrooiaanvragen in 2018 Onderwijs- 31.115 studenten (1 september 2018)- 7.000 internationale studenten (1 september 2018)- meer dan 100 masteropleidingen, waarvan meer dan 80 in het Engels- 50 bacheloropleidingen, waarvan 33 in het Engels Onderzoek- 3.300 fte wetenschappelijk personeel, 37,9% van het wetenschappelijk personeel komt uit het buitenland- 359 hoogleraren, van wie 20% vrouw- 2.430 promovendi in 2017- > 500 promoties in 2017- 7.000 wetenschappelijke publicaties- € 160 miljoen contractonderzoek De RUG bestaat uit elf faculteiten, het Bureau van de Universiteit, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het Facilitair Bedrijf, het KVI Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum. MissieDe Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze internationale research-universiteit, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert zo een substantiële bijdrage aan de samenleving. VisieDe Rijksuniversiteit Groningen is een internationale academische gemeenschap waarin intra- en interdisciplinair onderzoek leidt tot wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke innovatie en getalenteerde studenten worden opgeleid tot vernieuwers die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het onderzoek en onderwijs zijn gebaseerd op intrinsieke nieuwsgierigheid en interactie met de mondiale samenleving. Hierdoor zijn onderzoek, onderwijs en processen met maatschappelijke impact nauw met elkaar verweven. Het onderzoek is van hoog niveau en berust op sterke kerndisciplines met voldoende onderzoekscapaciteit. Deze kerndisciplines staan aan de basis van het interdisciplinaire onderzoek. Het onderzoek in de kerndisciplines en het interdisciplinaire onderzoek dragen bij het fundamentele begrip en kennis van de wereld te verbreden en innovatieve antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De wereld begrijpen en dit begrip in de praktijk toepassen zijn twee hoofdtaken van de universiteit. Gelet op deze take is de RUG actief betrokken bij het verspreiden van kennis en het omzetten van deze kennis in duurzame economische en maatschappelijke processen en producten. De nadruk ligt hierbij op drie thema's (Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society). Als gevolg van hun politieke en economische situatie bieden de noordelijke provincies de universiteit een unieke omgeving voor innovatief onderzoek gericht op mondiale maatschappelijke problemen. Omgekeerd geeft de universiteit Noord-Nederland een venster op de wereld. De RUG wil dat studenten actieve, onafhankelijke en verantwoordelijke wereldburgers worden die kritisch nadenken, de wetenschappelijke en maatschappelijke problemen van nu oplossen en de ondernemers van de toekomst worden. Daarvoor zet men in op de totstandkoming van hechte banden tussen studenten en medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante maatschappelijke kwesties. Dat gebeurt in een internationale context, met als uitgangspunt kleinschalig onderwijs.Voor excellent onderwijs en onderzoek zijn verschillende perspectieven noodzakelijk, waarvoor de aanwezigheid van diverse nationaliteiten en talenten een vereiste is. Dit bereikt de RUG door een omgeving te creëren waarin talent wordt herkend en zich kan ontwikkelen. De universiteit biedt carrièremogelijkheden en studieprogramma's aan die ervoor zorgen dat getalenteerde onderzoekers en studenten uit de hele wereld de RUG weten te vinden. Hierbij krijgen zij volop de mogelijkheid hun specifieke talenten in te zetten, te trainen en te ontwikkelen. De universiteit creëert zo een bestand van arbeidskrachten met een gedegen kennis, waarmee ze substantieel kan bijdragen aan een breder begrip van de wereld en het oplossen van de problemen die daarin spelen. Ook vindt de RUG het belangrijk om in contact te blijven met alumni over de hele wereld en hen in staat te stellen bij te dragen aan de missie van de universiteit. StrategieUit deze visie vloeien zes ambities voor 2020 voort die centraal staan in de strategie:1. De Rijksuniversiteit Groningen wil haar positie van een internationale academische gemeenschap met sterke lokale wortels consolideren. Door het creëren van een internationale omgeving kunnen onderzoek en onderwijs profiteren van de verschillende perspectieven en benaderingen die zo'n omgeving met zich meebrengt. Deze diversiteit in aanpak is nodig om de grote vragen en kwesties waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet op te lossen.2. De RUG ondersteunt haar onderzoekers bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën, soms met een hoge mate van onzekerheid, door een innovatieve en ondernemingsgezinde houding te stimuleren. Fundamenteel intra- en interdisciplinair onderzoek met sterke internationale partners en innovatieve interactie met de samenleving staan centraal in het op onderzoek gerichte onderwijs.3. De universiteit verwacht van haar studenten dat ze actief deelnemen aan het onderwijs- en leerproces en hun verantwoordelijkheid hiervoor dragen. De kern van de onderwijs-strategie is dan ook studenten in staat te stellen op actieve wijze te leren.4. Kennis in de praktijk toepassen is een belangrijke verantwoordelijkheid van de universiteit. De verspreiding van kennis en de omzetting daarvan in duurzame economische en maatschappelijke processen, diensten en bedrijvigheid is een hoeksteen van de strategie van de universiteit.5. De RUG erkent dat de verantwoordelijkheid voor strategie, management en bedrijfsvoering van de universiteit draagvlak moet hebben. Dit is terug te zien in voortdurend overleg en gesprekken die de universiteit met medewerkers en studenten voeren over de toekomst van de instelling. Aan de basis van dit proces ligt vertrouwen, evenals het besef van de verschillende formele rollen in het proces. Verantwoording en transparantie op het gebied van kwaliteit en financiering zijn in dit opzicht van fundamenteel belang.6. RUG-alumni vormen de belangrijkste link met de samenleving en de universiteit verwelkomt hun betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek via hun bijdragen aan alumninetwerken en verscheidene andere activiteiten.De Rijksuniversiteit Groningen heeft het volste vertrouwen dat zij met deze strategie haar rol als prestigieuze internationale research-universiteit in de komende vijf jaar kan voortzetten en uitbouwen. SamenwerkingDe RUG is de universiteit van het noorden, internationaal georiënteerd en geworteld in de noordelijke samenleving. De verankering in de omgeving is sterk en komt op velerlei manieren tot uitdrukking. Binnen Europa wordt samengewerkt in de U4 met Uppsala, Göttingen en Gent; internationaal wordt intensief samengewerkt met veel topuniversiteiten. Akkoord van GroningenDe RUG werkt samen met de Gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen in wat het Akkoord van Groningen wordt genoemd. Men maakt gezamenlijke afspraken over de voorzieningen en de positionering van de stad Groningen als kennisstad (City of Talent). Onderwerpen zijn onder meer het creëren en aantrekken van nieuwe kennisinstellingen en kennisinitiatieven, het nemen van verkeersmaatregelen die de verschillende vestigingsgebieden in de stad bereikbaar houden, (internationale) studentenhuisvesting en ICT-voorzieningen op stadsniveau. HogescholenMet de Hanzehogeschool Groningen (HG) deelt de RUG niet alleen de Zernikecampus, maar eveneens een variëteit aan samenwerkingsverbanden. Er zijn nu afspraken over schakelprogramma's, specifieke samenwerking in sommige disciplines, promotietrajecten van medewerkers van de HG en gezamenlijke faciliteiten. Met de NHL Stenden en de Hogeschool Van Hall Larenstein bestaan eveneens nauwe relaties die langs dezelfde lijnen worden uitgebreid. Bedrijfsleven en overhedenDe onderzoeksamenwerking met het bedrijfsleven, veelal door middel van contracten, krijgt gestalte in een nieuwe vorm voor Technology Transfer. Deze ontwikkeling wordt vormgegeven in het samenwerkingsverband Northern Knowledge waar de RUG, de HG en het UMCG samen in participeren. In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland blijft de RUG intensief samenwerken met de overheden en de regionale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de ontwikkeling van de kennisintensieve bedrijvigheid mede vorm te geven. De RUG staat aan de wieg van veel bedrijvigheid, zoals het stimuleren van initiatieven van ondernemende studenten, maar ook het pad van patentaanvraag tot bedrijf. Dat laatste vraagt om een actieve opstelling van alle partijen. De RUG heeft een octrooifonds opgericht, waarbij het verdeelmodel voor een goede verdeling van mogelijke opbrengsten zorgt. SamenvattendIn een dynamische omgeving staat de RUG voor de uitdaging om zowel nationaal als internationaal te excelleren in onderwijs en onderzoek. Gezien de actuele tendens, waarbij de overheid zich qua financiering steeds verder terugtrekt en derde geldstromen belangrijker worden, is het noodzaak de RUG als een aantrekkelijke samenwerkingspartner en werkgever te positioneren. De RUG heeft een bijzondere positie in de regio Noord-Nederland en beschikt over een aantal kernthema's, waar men internationaal vermaard om is. Van belang is via het instellingsbeleid de juiste voorwaarden en ondersteuning te bieden om zowel studenten als wetenschappelijk en ondersteunend beleidsmedewerkers te laten excelleren bij de uitvoering van hun taak. De RUG staat de komende jaren voor een omvangrijke vastgoedopgave met grote renovaties en vervangende nieuwbouw. Het investeringsvolume voor de komende 10 jaar bedraagt bijna 600 mln euro. De RUG zal medio 2019 starten met een traject om tot een nieuwe strategische agenda te komen als vervolg op het huidige Strategisch Plan 2015-2020. De resultaten van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de te maken kwaliteitsafspraken zullen daarvoor belangrijke bakens zijn. Voor meer informatie betreffende de RUG en de verschillende faculteiten verwijzen wij naar de website www.rug.nl.Extra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019RECTOR MAGNIFICUS t.b.v. RUG De Rijksuniversiteit Groningen Groningen
FunctieprofielLid CvB Rijksuniversiteit Groningen. Plaats in de organisatieDe universiteit wordt bestuurd door het driehoofdige college van bestuur. Het college van decanen, bestaande uit de decanen, de voorzitters van alle faculteitsbesturen, heeft een adviserende functie op tal van gebieden. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht van de universiteit is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van de gehele universiteit en is verantwoording schuldig aan de minister van OCW. De faculteiten worden bestuurd door de faculteitsbesturen die verantwoording verschuldigd zijn aan het college van bestuur. TaakHet college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de strategie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het college geeft integraal leiding aan de universitaire organisatie. Daartoe overlegt het met de decanen van de faculteiten en directeuren van diensten. Het betrekt de Universiteitsraad nauw bij de besluitvormingsprocessen. Het college van bestuur bestaat uit drie leden. Deze drie leden werken samen als een team. Het team opereert als een collegiaal bestuur. De huidige voorzitter van het CvB prof. dr. Jouke de Vries is recent benoemd (1 oktober 2018). De voorzitter coördineert en bewaakt het functioneren van het college van bestuur als geheel. De twee overige posities worden tegelijkertijd vacant gesteld: de rector magnificus en het lid van het CvB met het accent op de portefeuille financiën en bedrijfsvoering. Bij het vormen van het team wordt rekening gehouden met diversiteit. Het college draagt de strategie, missie en visie van de RUG gezamenlijk uit en vervangt en steunt elkaar waar nodig of gewenst. De collegeleden hebben elk eigen aandachtsgebieden. Voor het lid CvB ligt het accent op de ondersteuning van onderwijs en onderzoek en de facilitering van deze primaire processen. Uw profielOpleiding en ervaringU beschikt over een ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring.U heeft aantoonbare ervaring als bestuurder met financiën en ondersteunende processen.U bent besluitvaardig en beschikt over aantoonbare ervaring met de implementatie van besluiten in een complexe omgeving van hoogopgeleide professionals.U onderschrijft de zes kernwaarden uit het huidige strategisch plan van de RUG 2015-2020. U bent in staat de nationale en internationale ontwikkelingen te duiden en u kunt deze ontwikkelingen in goede samenwerking binnen en buiten de universiteit vertalen naar het universitair beleid ten aanzien van de organisatie en de financiële middelen.U onderhoudt goede banden met voor de universiteit belangrijke stakeholders, heeft een relevant netwerk en weet uw weg goed te vinden in Den Haag, Brussel en de regio. Eigenschappen- U bent een inspirerende persoonlijkheid;- U heeft verstand van zaken op het gebied van de ondersteunende processen;- U heeft financiële deskundigheid en expertise op het terrein van huisvesting en vastgoed;- U heeft sterke affiniteit c.q. ervaring met het academische werkveld;- U heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van onderwijs en onderzoek, strategisch inzicht, gericht op transparantie, met focus op de lange termijn, die de RUG en haar belangen gemakkelijk in een grotere context plaatst en de brug slaat naar andere partijen, zowel intern als extern;- U bent communicatief vaardig en goed in dialoog;- U bent sensitief op mensen en processen;- U kunt goed in teamverband acteren met de andere Collegeleden en met de directeuren van ondersteunende diensten;- U bent een integere persoonlijkheid, heeft vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de organisatie en goed oog voor de positie van medewerkers en studenten;- U bent stressbestendig en in staat het overzicht te behouden bij calamiteiten. TalenExcellente beheersing van Engels en Nederlands of de bereidheid Nederlands te leren (niveau C1) ArbeidsvoorwaardenIn overleg met de huidige functionaris is een benoeming tussen 1 juli 2019 en 1 januari 2020 (einde huidige benoemingstermijn) bespreekbaar. De benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid voor herbenoeming. De arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen met inachtneming van de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen (WNT). ProcedureU kunt uw interesse tot uiterlijk 17 maart kenbaar maken door een korte motivatiebrief en actueel curriculum vitae te sturen aan Freek Muller of Laura van der Linden-Martínez via reacties@holtropravesloot.nl Een assessment kan deel uit maken van de procedure. Informatie:Stephan van Galen, algemeen directeur van het Bureau van de Universiteits.e.a.van.galen@rug.nl Tel. 050 363 5280 OrganisatieDe Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een rijke academische traditie die teruggaat tot 1614, het jaar dat de universiteit werd gesticht. Daarmee is de Rijksuniversiteit Groningen een van de oudste universiteiten van Nederland. In de 404 jaar van haar bestaan heeft de RUG veel talenten voortgebracht van verschillende aard. Onder hen zijn de eerste afgestudeerde vrouwelijke student in Nederland, Aletta Jacobs, de uitvinder van de elektrische auto Sibrandus Stratingh, de eerste Nederlandse ruimtevaarder Wubbo Ockels, de eerste president van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg en Nobelprijswinaars zoals Albert Szent-Györgyi, Heike Kamerlingh Onnes, Frits Zernike en Ben Feringa. Zij delen hun academische 'roots' met ongeveer 200.000 anderen die tot op heden als student, docent of wetenschapper verbonden zijn/waren aan de RUG. In 2016 mochten drie wetenschappers verbonden aan de RUG een prestigieuze prijs in ontvangst nemen, één Nobelprijs (prof. dr. Ben Feringa) en tweemaal de Spinoza-prijs (prof. dr. Lodi Nauta en prof. dr. Bart van Wees). Kenmerkend voor de RUG is het idee van de academische gemeenschap, met onder meer een grote mate van betrokkenheid van zowel studenten als medewerkers bij het bestuur van de universiteit. De RUG biedt een breed scala aan opleidingen, zowel wat betreft de spreiding over vakgebieden als in variatie naar studievermogen, zoals in excellentie-trajecten. Kerncijfers:Een aantal kengetallen om de omvang, de dynamiek en de complexiteit van de organisatie te schetsen:- Opgericht in 1614- 11 faculteiten- 5.800 fte medewerkers (inclusief UMCG)- meer dan 140 nationaliteiten studeren of werken aan de RUG- 125.000 alumni- € 800 miljoen budget- 15 à 20 octrooiaanvragen in 2018 Onderwijs- 31.115 studenten (1 september 2018)- 7.000 internationale studenten (1 september 2018)- meer dan 100 masteropleidingen, waarvan meer dan 80 in het Engels- 50 bacheloropleidingen, waarvan 33 in het Engels Onderzoek- 3.300 fte wetenschappelijk personeel, 37,9% van het wetenschappelijk personeel komt uit het buitenland- 359 hoogleraren, van wie 20% vrouw- 2.430 promovendi in 2017- > 500 promoties in 2017- 7.000 wetenschappelijke publicaties- € 160 miljoen contractonderzoek De RUG bestaat uit elf faculteiten, het Bureau van de Universiteit, de Universiteitsbibliotheek, het Centrum voor Informatietechnologie, het Facilitair Bedrijf, het KVI Center for Advanced Radiation Technology en het Universiteitsmuseum. MissieDe Rijksuniversiteit Groningen is een ambitieuze internationale research-universiteit, die stevig geworteld is in het noorden van Nederland. De universiteit creëert en deelt kennis door middel van excellent onderzoek en onderwijs en levert zo een substantiële bijdrage aan de samenleving. VisieDe Rijksuniversiteit Groningen is een internationale academische gemeenschap waarin intra- en interdisciplinair onderzoek leidt tot wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke innovatie en getalenteerde studenten worden opgeleid tot vernieuwers die bijdragen aan een duurzame samenleving. Het onderzoek en onderwijs zijn gebaseerd op intrinsieke nieuwsgierigheid en interactie met de mondiale samenleving. Hierdoor zijn onderzoek, onderwijs en processen met maatschappelijke impact nauw met elkaar verweven. Het onderzoek is van hoog niveau en berust op sterke kerndisciplines met voldoende onderzoekscapaciteit. Deze kerndisciplines staan aan de basis van het interdisciplinaire onderzoek. Het onderzoek in de kerndisciplines en het interdisciplinaire onderzoek dragen bij het fundamentele begrip en kennis van de wereld te verbreden en innovatieve antwoorden te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. De wereld begrijpen en dit begrip in de praktijk toepassen zijn twee hoofdtaken van de universiteit. Gelet op deze take is de RUG actief betrokken bij het verspreiden van kennis en het omzetten van deze kennis in duurzame economische en maatschappelijke processen en producten. De nadruk ligt hierbij op drie thema's (Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society). Als gevolg van hun politieke en economische situatie bieden de noordelijke provincies de universiteit een unieke omgeving voor innovatief onderzoek gericht op mondiale maatschappelijke problemen. Omgekeerd geeft de universiteit Noord-Nederland een venster op de wereld. De RUG wil dat studenten actieve, onafhankelijke en verantwoordelijke wereldburgers worden die kritisch nadenken, de wetenschappelijke en maatschappelijke problemen van nu oplossen en de ondernemers van de toekomst worden. Daarvoor zet men in op de totstandkoming van hechte banden tussen studenten en medewerkers, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderwijs en relevante maatschappelijke kwesties. Dat gebeurt in een internationale context, met als uitgangspunt kleinschalig onderwijs.Voor excellent onderwijs en onderzoek zijn verschillende perspectieven noodzakelijk, waarvoor de aanwezigheid van diverse nationaliteiten en talenten een vereiste is. Dit bereikt de RUG door een omgeving te creëren waarin talent wordt herkend en zich kan ontwikkelen. De universiteit biedt carrièremogelijkheden en studieprogramma's aan die ervoor zorgen dat getalenteerde onderzoekers en studenten uit de hele wereld de RUG weten te vinden. Hierbij krijgen zij volop de mogelijkheid hun specifieke talenten in te zetten, te trainen en te ontwikkelen. De universiteit creëert zo een bestand van arbeidskrachten met een gedegen kennis, waarmee ze substantieel kan bijdragen aan een breder begrip van de wereld en het oplossen van de problemen die daarin spelen. Ook vindt de RUG het belangrijk om in contact te blijven met alumni over de hele wereld en hen in staat te stellen bij te dragen aan de missie van de universiteit. StrategieUit deze visie vloeien zes ambities voor 2020 voort die centraal staan in de strategie:1. De Rijksuniversiteit Groningen wil haar positie van een internationale academische gemeenschap met sterke lokale wortels consolideren. Door het creëren van een internationale omgeving kunnen onderzoek en onderwijs profiteren van de verschillende perspectieven en benaderingen die zo'n omgeving met zich meebrengt. Deze diversiteit in aanpak is nodig om de grote vragen en kwesties waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet op te lossen.2. De RUG ondersteunt haar onderzoekers bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën, soms met een hoge mate van onzekerheid, door een innovatieve en ondernemingsgezinde houding te stimuleren. Fundamenteel intra- en interdisciplinair onderzoek met sterke internationale partners en innovatieve interactie met de samenleving staan centraal in het op onderzoek gerichte onderwijs.3. De universiteit verwacht van haar studenten dat ze actief deelnemen aan het onderwijs- en leerproces en hun verantwoordelijkheid hiervoor dragen. De kern van de onderwijs-strategie is dan ook studenten in staat te stellen op actieve wijze te leren.4. Kennis in de praktijk toepassen is een belangrijke verantwoordelijkheid van de universiteit. De verspreiding van kennis en de omzetting daarvan in duurzame economische en maatschappelijke processen, diensten en bedrijvigheid is een hoeksteen van de strategie van de universiteit.5. De RUG erkent dat de verantwoordelijkheid voor strategie, management en bedrijfsvoering van de universiteit draagvlak moet hebben. Dit is terug te zien in voortdurend overleg en gesprekken die de universiteit met medewerkers en studenten voeren over de toekomst van de instelling. Aan de basis van dit proces ligt vertrouwen, evenals het besef van de verschillende formele rollen in het proces. Verantwoording en transparantie op het gebied van kwaliteit en financiering zijn in dit opzicht van fundamenteel belang.6. RUG-alumni vormen de belangrijkste link met de samenleving en de universiteit verwelkomt hun betrokkenheid bij onderwijs en onderzoek via hun bijdragen aan alumninetwerken en verscheidene andere activiteiten.De Rijksuniversiteit Groningen heeft het volste vertrouwen dat zij met deze strategie haar rol als prestigieuze internationale research-universiteit in de komende vijf jaar kan voortzetten en uitbouwen. SamenwerkingDe RUG is de universiteit van het noorden, internationaal georiënteerd en geworteld in de noordelijke samenleving. De verankering in de omgeving is sterk en komt op velerlei manieren tot uitdrukking. Binnen Europa wordt samengewerkt in de U4 met Uppsala, Göttingen en Gent; internationaal wordt intensief samengewerkt met veel topuniversiteiten. Akkoord van GroningenDe RUG werkt samen met de Gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen in wat het Akkoord van Groningen wordt genoemd. Men maakt gezamenlijke afspraken over de voorzieningen en de positionering van de stad Groningen als kennisstad (City of Talent). Onderwerpen zijn onder meer het creëren en aantrekken van nieuwe kennisinstellingen en kennisinitiatieven, het nemen van verkeersmaatregelen die de verschillende vestigingsgebieden in de stad bereikbaar houden, (internationale) studentenhuisvesting en ICT-voorzieningen op stadsniveau. HogescholenMet de Hanzehogeschool Groningen (HG) deelt de RUG niet alleen de Zernikecampus, maar eveneens een variëteit aan samenwerkingsverbanden. Er zijn nu afspraken over schakelprogramma's, specifieke samenwerking in sommige disciplines, promotietrajecten van medewerkers van de HG en gezamenlijke faciliteiten. Met de NHL Stenden en de Hogeschool Van Hall Larenstein bestaan eveneens nauwe relaties die langs dezelfde lijnen worden uitgebreid. Bedrijfsleven en overhedenDe onderzoeksamenwerking met het bedrijfsleven, veelal door middel van contracten, krijgt gestalte in een nieuwe vorm voor Technology Transfer. Deze ontwikkeling wordt vormgegeven in het samenwerkingsverband Northern Knowledge waar de RUG, de HG en het UMCG samen in participeren.In het Samenwerkingsverband Noord-Nederland blijft de RUG intensief samenwerken met de overheden en de regionale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de ontwikkeling van de kennisintensieve bedrijvigheid mede vorm te geven. De RUG staat aan de wieg van veel bedrijvigheid, zoals het stimuleren van initiatieven van ondernemende studenten, maar ook het pad van patentaanvraag tot bedrijf. Dat laatste vraagt om een actieve opstelling van alle partijen. De RUG heeft een octrooifonds opgericht, waarbij het verdeelmodel voor een goede verdeling van mogelijke opbrengsten zorgt. SamenvattendIn een dynamische omgeving staat de RUG voor de uitdaging om zowel nationaal als internationaal te excelleren in onderwijs en onderzoek. Gezien de actuele tendens, waarbij de overheid zich qua financiering steeds verder terugtrekt en derde geldstromen belangrijker worden, is het noodzaak de RUG als een aantrekkelijke samenwerkingspartner en werkgever te positioneren. De RUG heeft een bijzondere positie in de regio Noord-Nederland en beschikt over een aantal kernthema's, waar men internationaal vermaard om is. Van belang is via het instellingsbeleid de juiste voorwaarden en ondersteuning te bieden om zowel studenten als wetenschappelijk en ondersteunend beleidsmedewerkers te laten excelleren bij de uitvoering van hun taak. De RUG staat de komende jaren voor een omvangrijke vastgoedopgave met grote renovaties en vervangende nieuwbouw. Het investeringsvolume voor de komende 10 jaar bedraagt bijna 600 mln euro. De RUG zal medio 2019 starten met een traject om tot een nieuwe strategische agenda te komen als vervolg op het huidige Strategisch Plan 2015-2020. De resultaten van de Instellingstoets Kwaliteitszorg en de te maken kwaliteitsafspraken zullen daarvoor belangrijke bakens zijn. Voor meer informatie betreffende de RUG en de verschillende faculteiten verwijzen wij naar de website www.rug.nl.Extra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019LID COLLEGE VAN BESTUUR De Rijksuniversiteit Groningen Groningen
Voor verschillende logistieke dienstverleners is Randstad Roosendaal regelmatig op zoek naar heftruckchauffeurs. Onze klanten zijn voornamelijk gevestigd in Roosendaal en Oud-Gastel.De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het laden en lossen van de vrachtwagens met een heftruck of EPT.Wij vragen:- Een geldig heftruckcertificaat- Beheersing van de Nederlandse taal- Je bent flexibel inzetbaar- Je hebt heftruck ervaringBen jij die flexibele magazijnmedewerker en zie jij werk liggen? Dan zien wij jouw reactie (CV en motivatie) graag via onze website tegemoet.Uiteraard staat deze vacature open voor zowel mannen als vrouwen.solliciteerbewarenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Heftruckchauffeur in Roosendaal Randstad Roosendaal
Voor verschillende logistieke dienstverleners is Randstad Roosendaal regelmatig op zoek naar heftruckchauffeurs. Onze klanten zijn voornamelijk gevestigd in Roosendaal en Oud-Gastel.De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: het laden en lossen van de vrachtwagens met een heftruck of EPT.Wij vragen:- Een geldig heftruckcertificaat- Beheersing van de Nederlandse taal- Je bent flexibel inzetbaar- Je hebt heftruck ervaringExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Heftruckchauffeur in Roosendaal Randstad Roosendaal
Over de functie Ben jij een gediplomeerde beveiliger die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Voor diverse functies op Luchthaven Schiphol is Securitas Aviation op zoek naar jou!Wat ga je doen?Als Luchthavenbeveiliger binnen ga je aan de slag in het gebied waar ook alle passagiers zijn, hier voer je patrouille rondes uit, Controle van passagiers en/of crew in de terminal, signaleer je verdachte situaties en onbeheerde bagage en ben je verantwoordelijk voor het omzetten van de grens wisseldeuren en de opvolging van de meldingen vanuit het SCC (Security Control Center).Kortom, veel afwisseling dus!Waar ben je goed in?Ben je flexibel inzetbaar, heb jij je diploma Beveiliger 2 of nog helemaal geen diploma en kun je te allen tijde de luchthaven bereiken? Dan ben jij onze kandidaat! Solliciteer dan nu via onze site.Securitas MatchDiploma beveiliger 2/ABM op zak; of je bent bereid om deze te behalen. De mogelijkheid om ten allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer of het OV;Je rijbewijs (B) en eigen vervoer (tenzij je Schiphol 24/7 kunt bereiken middels openbaar vervoer);Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation)De afgelopen acht jaar aaneengesloten in Nederland gewoond;Een zeer goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal;BeschikbaarheidWij zijn op zoek naar Luchthavenbeveiligers die flexibel inzetbaar zijn en onregelmatige tijden kunnen werken in het weekend en nachten werken geen probleem vinden ook tijdens feestdagen en vakantieperiodes beschikbaar zijn.Het teamJe komt in een team met gediplomeerde beveiligers en beveiligers in opleiding terecht. Bij Securitas wordt er volop in jou als Beveiliger geïnvesteerd, je zult dan ook voordat je met je eerste werkdag begint een aantal trainingen hebben voltooid. Er kunnen veel veranderingen in het team plaatsvinden, wat meestal betekent dat er iemand is doorgegroeid. Ben je eenmaal binnen bij Securitas, kun je rekenen op een hechte, gezellige organisatie, waar we je graag zien doorgroeien!Vind je dit interessant?Beveiligers zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor Securitas, dus wij investeren graag in jou door middel van trainingen en opleidingen. Daarnaast willen wij graag bijdragen aan jouw gezondheid middels een lifestyleprogramma, waarbij verschillende activiteiten worden georganiseerd. Tot slot kom je in dienst via een uitzendovereenkomst met een prima salaris, onregelmatigheidstoeslag en goed dekkende reiskostenvergoeding. Ben jij er klaar voor om bij ons als Beveiliger te werken?! Wacht niet langer en reageer via bovenstaande 'solliciteer'-button! Wil je eerst toch wat meer informatie? Neem dan contact op! Een persoonlijkheidsvragenlijst en referentieafname zullen onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiters Shanice Gönülal op 06-41637498 of Shirley Schipper op 06-18717095. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Niet gediplomeerde luchthavenbeveiligers beveiligde gebieden in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Zou jij de opleiding Beveiliger 2 graag willen volgen op kosten van Securitas om daarna aan de slag te gaan bij een mooie werk- en leerplek op een toplocatie? Solliciteer dan nu!Wat ga je doen?Als Ongediplomeerde Beveiliger kom je terecht in een dynamische en internationale omgeving, waarin je elke dag de kans krijgt te leren en jezelf te ontplooien. Je gaat aan de slag bij een grote internationale opdrachtgever en je maakt uitgebreid kennis met hun bijzondere kijk op beveiliging in een strikte beveiligingsomgeving. Perfect om jezelf verder te ontwikkelen dus! Voordat je start, krijg je een 3 daagse training van de opdrachtgever én heb je je BHV diploma behaald. Wanneer je deze opleidingen succesvol hebt afgerond, begint het echte werk en wordt je volledig operationeel ingezet. Ook tijdens het werk is er continue on the job coaching door enthousiaste collega's en Supervisors. Natuurlijk maak je hierbij gebruik van de nieuwste technieken. De opgedane theorie pas je dus direct toe in de praktijk!Waar ben je goed in?Je bent gemotiveerd, leergierig en hebt de drive om een topper in de beveiliging te worden. Je bent communicatief vaardig en staat stevig in je schoenen. Als professionele (Aspirant) Beveiliger werk je secuur en ben je heel strikt in het opvolgen van protocollen en security eisen. Tenslotte heb jij een goede dosis stressbestendigheid, en ben je niet snel van je stuk te brengen.Wij zoeken kandidaten die:Een BBL opleiding Beveiliger 2 volgen of bereid zijn de opleiding Beveiliger 2 via Securitas te behalenProactief en flexibel zijnEen ster zijn in het opvolgen van instructiesEen goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebbenOnregelmatige tijden kunnen werkenWij biedenEen baan waarbij jij 24-32 per week gaat werkenDe kans om de opleiding te halen op kosten van Securitas, indien je nog geen beveiligingsdiploma hebtEen passend salaris conform CAO met bijbehorende toeslagen, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering en een pensioenregelingEen tweewekelijks roosterBij deze opdrachtgever zijn veel doorgroei mogelijkheden op verschillende werkplekkenWij bieden extra mogelijkheden voor andere opleidingen bij deze opdrachtgever gezien de vele locaties en werkzaamheden bij deze klant, zoals bv een basis of gevorderde cursus Engels en/of VCA.Je gaat deel uit maken van één van grootste teams binnen Securitas voor deze internationale opdrachtgeverEen uitgebreid fun & voordeelprogramma met kortingen voor attractieparken, sportactiviteiten, weekendjes weg en nog veel meer.Vind je dit interessant?Wil jij met ambitie jouw toekomst in?! Reageer dan nu op de Beveiligersfunctie via bovenstaande 'solliciteer'-button! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Romy de Lange, te bereiken via 06 41 63 73 10.Bij aanname wordt er altijd een screening bij de politie uitgevoerd én een extra screening vanuit de opdrachtgever. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Ongediplomeerde Beveiliger Datacenter Schiphol Rijk in Schiphol Rijk Securitas Schiphol
Over de functie Voor een toonaangevende ICT-klant zijn wij op zoek naar enthousiaste Beveiligers!!Securitas: ''Een nieuwe kijk op beveiligen''Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans voor iedere situatie. Maar wat betekent dat voor jou? We zien jouw talent en nemen je mee in de ontwikkeling van de beveiliging aan de hand van trainingen en praktijk begeleiding. Als beveiliger maak jij de wereld een stukje veiliger. Je loopt controlerondes, bewaakt de toegang en signaleert verdachte en onveilige situaties. Met jouw vakkennis, daadkracht en integriteit maak je het verschil voor de opdrachtgevers van Securitas. Iedere opdrachtgever van Securitas is anders en wij investeren in jouw inwerkperiode waarbij je kunt rekenen op goede begeleiding zodat je snel een object leert kennen.Ben je net klaar met je opleiding of heb je al meerdere jaren ervaring? Wij hebben verschillende objecten voor ieder wat wils. Je kunt rekenen op leuke collega's, een warme en vaste groep waardoor jij iedere dag met veel plezier naar je werk gaat.Securitas kan jou het volgende biedenCao conform salaris met bijbehorende toeslagen, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering en een pensioenregelingAfspraak is afspraak, betaling op tijd en een tweewekelijks roosterMinimaal 136 uur per periode van 4 wekenEen uitgebreid fun & voordeelprogramma met kortingen voor attractieparken, sportactiviteiten, weekendjes weg en nog veel meerSecuritas matchIn het bezit van een diploma Beveiliger 2, rijbewijs B en eigen vervoerJe hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taalJe bent 24-7 beschikbaarWoonachtig binnen de straal van 50 km vanaf de Schiphol-RijkBen je geïnteresseerd?Reageer dan via de ''solliciteer-button''!Heb je vragen, neem dan contact op met de onderstaande Recruiter!!Een assessment maakt onderdeel uit van het sollicitatieproces. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de politie uitgevoerd Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Beveiliger Schiphol Rijk (136 uur per 4 weken) in Schiphol Rijk Securitas Schiphol
Over de functie Stressbestendig, flexibel en altijd alert? Dan zoeken wij jou als Beveiliger Datacenter voor een internationale klant in de IT Sector!Wat ga je doen?Als Beveiliger Datacenter zorg jij ervoor dat alle binnenkomende alarmmeldingen in het Datacenter opgevolgd worden. Je bent dus veel aan het werk in het pand en kent het pand op je duimpje. Je voert de werkzaamheden uit volgens de protocollen en werkt nauw samen met de Control Room Supervisor - een rol waar jij ook naartoe kan doorgroeien!Wat biedt Securitas jou?Securitas biedt jou een dynamische baan op een internationale locatie. Er zijn verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zo wordt doorgroei erg gestimuleerd en worden er vanuit de klant diverse opleidingen en cursussen aangeboden. Onder andere Leadership & Management en een cursus Business English behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast worden er ook regelmatig evenementen en leuke uitjes georganiseerd!Wie ben jij?Jij hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoelJij bent zorgvuldig en hebt geen moeite met het opvolgen van protocollenJij kan goed werken onder drukJij spreekt goed Engels of bent bereid dit te leren - dit is belangrijk omdat jij in een internationale omgeving komt te werken waar Engels de voertaal is.Securitas matchDiploma Beveiliger 224/7 beschikbaarErvaring met werken in een meldkamer of het opvolgen van meldingen is een préEnthousiast geworden?Reageer dan nu op de vacature via de bovenstaande 'solliciteer'-button!Een assessment maakt onderdeel uit van het sollicitatieproces. Bij aanname wordt er in de beveiliging altijd een screening bij de politie uitgevoerd. Ook wordt er voor deze klant een extra pre-employment screening uitgevoerd. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Beveiliger Internationaal Datacenter (30 uur p.w.) in Schiphol Rijk Securitas Schiphol
Over de functie Zie jij jezelf als Duty Manager bij ons op Schiphol. Beschik jij over een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Schuilt er ondernemerschap in jou en wil je je verder ontwikkelen? Solliciteer dan nu naar de functie van Duty Manager!Wat ga je doen?Als Duty Manager ben je operationeel verantwoordelijk voor jouw klant Schiphol. Je geeft in de dagelijkse operatie direct leiding aan gemiddeld 15 teamleiders en indirect aan ca. 150 beveiligers. Het is daarbij jouw taak om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers op de juiste plek zitten en ze betrekt bij de doelstellingen. Je zorgt ervoor dat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor het goed verlopen en verbeteren van alle beveiligingswerkzaamheden bij de klant. Je bent mede verantwoordelijk voor de uitbouw van de bestaande klant-, omzet- en resultaatdoelstellingen van de branch en legt zowel op operationeel als op klantniveau verantwoording af aan jouw Branch Manager. Hierbij kom je met verbetervoorstellen over de beveiligingsmaatregelen. Indien jouw Branch Manager extra ondersteuning nodig heeft, ben jij diegene die dat geeft en vervang je hem wanneer nodig. Een uitdagende baan, met iedere dag nieuwe ontwikkelingen!Waar ben je goed in?Als leidinggevende van 15 teamleiders en ca. 150 beveiligers, is het belangrijk dat je overzicht kan houden. Daarom zoeken we een leidinggevende die geen stress kent en in elk probleem een uitdaging ziet! Het communiceren met verschillende partijen moet je op het lijf geschreven staan omdat je de schakel bent tussen de externe klant, je Branch Manager, mede Duty Managers, jouw Teamleiders en Beveiligers.Securitas matchHBO'er of een afgeronde MBO 4 commerciële/ bedrijfsmatige opleidingDiploma Beveiliger 2 is een pre (of bereid dit te halen)BHV en/of EHBO certificaat is een preEen resultaatgerichte aanpak, waarin je doelstellingen najaagtMinimaal 2 jaar leidinggevende ervaring (aan grote groepen en verschillende lagen)Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschriftRijbewijs B en eigen vervoerEen reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 40 km BeschikbaarheidWij zijn op zoek naar een Duty Manager die flexibel inzetbaar is enonregelmatige tijden kan werkenin het weekend of nachten werken geen probleem vindtook tijdens feestdagen en vakantieperiodes beschikbaar isHet teamAls Duty Manager vallen alle medewerkers van een Branch onder jou die op jouw posten werken. Op de meeste posten heb je beschikking over een Teamleider als eerste aanspreekpunt die de medewerkers op de desbetreffende post in de operatie aanstuurt. Jouw team heeft een Duty Manager nodig met ervaring en een duidelijke visie om continu te willen verbeteren.Hoe ziet een dag eruit?Je komt op kantoor en begint eerst met een overdracht van je collega Duty Manager voordat je op pad gaat naar de diverse werklocaties. Hierin overleggen jullie het reilen en zeilen van de daily business. Kortom voldoet de dienstverlening aan de vraag, wens en behoeften van de klant volgens de contractuele afspraken. Als de klant aangeeft dat hij of zij meer beveiligers ingezet wil hebben of vindt dat bepaalde medewerkers minder goed functioneren, pak je deze signalering op en ga je hier actief mee aan de slag. Je schakelt daarbij bijvoorbeeld met de afdeling planning of de behoefte inderdaad bijgesteld dient te worden en neemt aan de hand daarvan actie. Indien een medewerker niet naar wens functioneert, analyseer je waar de knelpunten liggen en maak je een ontwikkelplan om de medewerker naar het gewenste niveau te brengen of onderzoekt andere mogelijkheden. Dit ontwikkelplan bespreek je samen met de Branch Manager en HR Adviseur. Naast deze klantmeetings en vraagstukken heb je ook nog bezoeken aan de diverse werklocaties op de agenda staan. Je gaat langs bij je medewerkers om te kijken hoe het gaat en hoe zij zich ontwikkelen. Op een werkdag kunnen tijdens deze bezoeken organisatorische en operationele vragen bij jou terecht komen. Je lost deze op een correcte en vlotte wijze op en rapporteert deze aan de Branch Manager en draagt deze indien nodig over aan je collega Duty Manager. Deze bezoeken vinden ook in het weekend en 's nachts plaats; we zijn immers een 24/7 operatie. Flexibel en loyaal als jij bent, vind je dit natuurlijk geen probleem! Indien er een calamiteit op jouw werkdag ontstaat, neem je maatregelen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, waarbij je bedrijfsregels, veiligheidsvoorschriften en algemene wet- en regelgeving van Securitas en de klant in acht neemt.Vind je dit interessant?De rol van Duty Manager is voor de organisatie een belangrijke positie. Het biedt dan ook veel uitdaging en brengt leuke voordelen met zich mee! Wil jij onderdeel uitmaken van het enthousiaste team van Duty Managers en je bijdrage leveren aan de organisatie, neem dan contact op! Weet dat een smartphone van de zaak, korting op reizen en tanken en niet te vergeten korting op leuke uitjes zoals Walibi World onderdeel uitmaken van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Is Duty Manager in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Ben jij een echte objectbeveiliger en houd jij van de spanning en dynamiek van de luchthaven? Dan zoeken wij jou!Wat ga je doen?Als objectbeveiliger op Schiphol draag jij een grote verantwoordelijkheid. Jij en jouw collega's zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van de bedrijfspanden en vracht van één of meerdere organisaties op en rondom de luchthaven. Hierdoor voer jij diverse werkzaamheden uit. Zo behoren onder andere toegangscontroles, X-ray kijken, visiteren, brand- en sluitrondes lopen en het bewaken van zeer kostbare objecten tot jouw taken. Gedurende jouw diensten werk jij met verschillende collega's en rouleren jullie van taken, of jij nou 's ochtends, 's avonds of af en toe in het weekend werkt.Wij biedenEen jaarcontract met 128 uur per vierweekse loonperiodeZowel verticale als horizontale doorgroeimogelijkhedenMarktconform salaris met eindejaarsuitkeringReiskostenvergoedingBetaalde parkeerplaats op SchipholStomerijpas voor jouw uniformOns Lifestyle programma ''Moves You''Korting op verzekeringen en sportscholenVoordelig dagjes uit naar o.a. attractieparkenWerken op basis van een parttime en/of fulltime basisWij vragenIn het bezit zijn van een diploma beveiliger 2Gemotiveerde, alerte en gedisciplineerde kandidatenDag, nacht en incidenteel weekend kunnen werken (24/7), waarbij Securitas bepaald welke diensten jij wordt ingezet.Bereid zijn om op verschillende locaties te werken.Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taalEen rijbewijs en eigen vervoer om op de locaties te kunnen komen (vereiste)Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculationDe afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond en geregistreerd gestaan op een woonadres bij de gemeente.Vind je dit interessant?Heb jij zin gekregen om als beveiliger onderdeel te worden van ons team? Reageer dan nu via onderstaande 'solliciteer'-button! Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiters Shanice Gönülal op 06-41637498 of Shirley Schipper op 06-18717095.Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname.BEKIJK NU OOK SNEL DE VIDEO VAN DAVUT EN HOOR WAT HIJ ZO LEUK VINDT AAN DEZE FUNCTIE! Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Objectbeveiliger bedrijventerein (gediplomeerd en ongediplomeerd (BBL)) Fulltime in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Ben jij proactief, alert, met oog voor detail? Ben jij klaar om de dynamische wereld van de beveiliging te dienen en je steentje bij te dragen aan een veiligere wereld? Securitas zoekt jou als beveiliger!Wat ga je doen?Als Beveiliger Platform zorg jij ervoor dat de veiligheid van een vliegtuig gegarandeerd wordt. Je bent in deze functie werkzaam rondom het platform (afwisselend binnen en buiten), je ziet dus het echte Schiphol van heel dichtbij! De taken in deze functie zijn divers: het controleren van vliegtuigen voor vertrek (cabin search), het bewaken van het vliegtuig op het platform en het controleren van de catering (trolleys en boxen) voordat deze het vliegtuig ingaan. Het is een verantwoordelijke functie waarbij jouw oog voor detail en je verantwoordelijkheidsgevoel het verschil maken.Waar ben je goed in?Jij bent goed in het overzicht en rust te bewaren in stressvolle situaties. Daarnaast ben je communicatief vaardig om te kunnen schakelen met verschillende partijen. Hierbij kun je denken aan catering medewerkers, vliegtuig personeel, schoonmakers en mede beveiligers. Daarnaast ben je iemand waarbij de kleine dingen opvallen en dingen ziet die andere niet zien.Securitas matchHet diploma Beveiliger 2;Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km(enkel te berekenen via http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation) ;De afgelopen acht jaar aaneengesloten in Nederland gewoond;Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, overige talen zijn een pré;BeschikbaarheidWij zijn op zoek naar Platform beveiligers die in het weekend flexibel inzetbaar zijn, door de weeks korte diensten willen draaien en:Gemiddeld 80 uur per periode (4 weken) willen werken;Korte diensten niet erg vinden; Ook tijdens feestdagen en vakantieperiodes beschikbaar zijn.De werktijden liggen tussen 06:00 en 12:00 uur in de ochtend en in de avond tussen 17:00 en 22:30, de dienst bestaat gemiddeld uit drie tot vier uur.Het teamBij Securitas wordt er volop in jou als Beveiliger geïnvesteerd. Er kunnen veel veranderingen in het team plaatsvinden, wat meestal betekent dat er iemand doorgegroeid is. Ben je eenmaal binnen bij Securitas, kun je rekenen op een hechte, gezellige organisatie, waar we je graag zien doorgroeien! Vind je dit interessant?Kom ook werken bij Securitas Aviation! Wil je aan de slag, solliciteerd dan nu via de ''Solliciteer- Button''.Een persoonlijkheidsvragenlijst en referentieafname zullen onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 4 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Platform Beveiliger in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Voor een toonaangevende ICT-klant zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe medewerkers!! Altijd al je diploma in de Beveiliging willen halen, pak dan nu je kans!!Securitas: ''Een nieuwe kijk op beveiligen''Denk jij al langere tijd na over het behalen van jouw beveiliger 2 diploma en zit je op dit moment werkloos of ongeschoold thuis? Wil je omgeschoold worden naar het prachtige beroep van Beveiliger? Dan is dit BBL traject ideaal voor jou. Tijdens dit 1 jaar durende traject krijg jij de kans om je diploma te behalen naast je werk als volwaardig beveiliger. Samen met de beste vakmensen en trainers uit de beveiliging ga jij werken aan jouw nieuwe toekomst.Op basis van jouw CV en motivatie kijken wij samen of de functie van Beveiliger bij jou past.Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans voor iedere situatie. Maar wat betekent dat voor jou? We zien jouw talent en nemen je mee in de ontwikkeling van de beveiliging aan de hand van trainingen en praktijk begeleiding. Als Beveiliger maak jij de wereld een stuk veiliger. Je doet toegangscontrole, controle rondes. Je bent goed in het signaleren van verdachte en onveilige situaties en je weet de juiste prioriteiten te stellen tijdens een alarmmelding. Met jouw vakkennis, daadkracht en integriteit maak je het verschil voor de opdrachtgevers van Securitas.Securitas kan jou het volgende biedenCao conform salaris met bijbehorende toeslagen, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering en een pensioenregelingAfspraak is afspraak, betaling op tijd en een tweewekelijks roosterMinimaal 128 uur per periode van 4 wekenEen uitgebreid fun & voordeelprogramma met kortingen voor attractieparken, sportactiviteiten, weekendjes weg en nog veel meerSecuritas matchRijbewijs B en eigen vervoerJe hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taalJe bent 24-7 beschikbaarWoonachtig binnen de straal van 50 km vanaf Schiphol-RijkBen je geïnteresseerd?Reageer dan via de ''solliciteer-button''!Heb je vragen, neem dan contact op met de onderstaande Recruiter!!Een assessment maakt onderdeel uit van het sollicitatieproces. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de politie uitgevoerd Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Beveiliger niet gediplomeerd Schiphol Rijk (128 uur per 4 weken) in Schiphol Rijk Securitas Schiphol
Over de functie Op zoek naar een carrière switch maar nog niet gevonden wat je zocht? Stop dan nu met zoeken!Wat ga je doen?Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die een carrière switch willen maken naar de beveiliging. Hierbij willen wij jou zelfs voorzien van een betaalde opleiding voor Beveiliger niveau 2. Dit is een ideaal BBL traject waarbij je kunt werken en leren.Tijdens dit 1 jaar durend traject krijg jij de kans om je diploma te behalen naast je werk als volwaardig beveiliger. Samen met de beste vakmensen en trainers uit de beveiliging ga jij werken aan jouw nieuwe toekomst.Hoe ziet dit er dan uit?+/- 32 uur per week ben jij aan het werk als volwaardig beveiliger4 uur per week zal jij klassikaal les krijgen op locatie bij Securitas van een docent uit het best erkende leerbedrijf van 2017. Deze uren zal jij ook zeker doorbetaald krijgen.Wij biedenDus kortom;Betaalde opleiding+/- 32 uur werken + 4 uur klassikaal les = 36 uur per week salaris ontvangen.Op basis van jouw CV en motivatie kijken wij samen welke beveiligingstaken het beste bij jou passen. Deze werkzaamheden bestaande o.a. uit het uitvoeren van toegangscontrole op het platform van personeel en crew, maar ook het verzorgen van de juiste controles voor de luchtvracht waarbij jij o.a. gebruik gaat maken van X-ray en Car-search.Daarnaast bieden wij ook nog;Betaalde opleiding tot Luchthavenbeveiliger (erkend MBO 2)Veel doorgroeimogelijkheden! Zie jij jezelf al werken als teamleider, duty manager, planner of zelfs recruiter? Met de juiste kwaliteiten en talenten is alles mogelijk;Marktconform salaris o.b.v. opleiding en ervaring;Reiskostenvergoeding;Betaalde parkeerplaats op Schiphol;Korting op verzekeringen en sportscholen;Werken op basis van een parttime en/of fulltime basis tussen 24 en 40 uur per week;Contract op payroll basis bij Accord UitzendbureauWij vragenNaar aanleiding van deze mooie mogelijkheid, vragen wij uiteraard ook iets van onze kandidaten;Gemotiveerd en gedisciplineerd;24/7 beschikbaar, dit houdt in dat je zowel ochtend, middag als nachtdiensten moet kunnen werken;De mogelijkheid om te allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer of het openbaar vervoer;Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation;De afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond en geregistreerd gestaan op een woonadres bij de gemeente;Niet in aanraking zijn geweest met politie of justitieVind je dit interessant?Heb jij zin gekregen om als beveiliger onderdeel te worden van ons team? Reageer dan nu via onderstaande 'solliciteer'-button! Vragen? Bel Shirley Schipper op 06-18717095. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname.  Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Niet gediplomeerde (aspirant) beveiligers op Luchthaven in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Een verantwoordelijke baan als x-ray screener in de logistieke sector in directe omgeving van de luchthaven Schiphol.Wat ga je doen?Je gaat aan de slag bij een van onze opdrachtgevers in de logistieke sector. Jij bent samen met je collega's verantwoordelijk voor de verwerking en controle van alle binnengekomen luchtvracht. Hierbij is het van groot belang dat jij ervoor zorgt dat opvallende en eventuele verdachte pakketten door jou eruit worden gepikt. Bij afwijkingen van de gewenste gang van zaken weet je dan ook direct te reageren en op juist wijze en volgorde dit af te handelen. Wij biedenDoorgroeimogelijkheden;Marktconform salaris o.b.v. opleiding en ervaring;Reiskostenvergoeding;Betaalde parkeerplaats op Schiphol;Korting op verzekeringen en sportscholen;Werken op basis van een parttime en/of fulltime basis tussen 32 en 40 uur per week;Securitas verzorgt voor jou de opleidingen x-ray en controleur luchtvracht.Contract op payroll basis bij Accord Uitzendbureau.Wij vragenIn het bezit van een MBO niveau 2 beveiliger diploma of bereid zijn om deze te halen.24/7 beschikbaar, dit houdt in dat je zowel ochtend, middag als nachtdiensten moet kunnen werken;De mogelijkheid om te allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer.Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation;De afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond en geregistreerd gestaan op een woonadres bij de gemeente;Niet in aanraking zijn geweest met politie of justitie. Vind je dit interessant?Heb jij zin gekregen om als beveiliger onderdeel te worden van ons team? Reageer dan nu via onderstaande 'solliciteer'-button! Heb je vragen? Neem dan contact op met onze Recruiter Shirley Schipper op 06-18717095.Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019X ray Screener Luchtvracht Aviation (met opleidingskansen) in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Observeren, signaleren en snél reageren. Dat ga jij leren door te kiezen voor de spannendste baan van Nederland. Terwijl jij Schiphol veilig houdt, volg je ook een (betaalde) opleiding tot beveiliger.Wat ga je doen?Wellicht denk jij al langere tijd na over het behalen van jouw beveiliger niveau 2 diploma of ben je momenteel aan het werk als BOA maar wil jij de stap maken naar de beveiliging? Dan is dit BBL traject ideaal voor jou.Tijdens dit 1 jaar durend traject krijg jij de kans om je diploma te behalen naast je werk als volwaardig beveiliger. Samen met de beste vakmensen en trainers uit de beveiliging ga jij werken aan jouw nieuwe toekomst.Iedere week krijg jij 4 uur les op kantoor van de trainers bij het beste erkend leerbedrijf van 2017. Ook deze studie-uren krijg jij betaald. Op basis van jouw CV en motivatie kijken wij samen welke beveiligingstaken het beste bij jou passen. Deze werkzaamheden bestaande o.a. uit het uitvoeren van toegangscontrole op het platform van personeel en crew, maar ook het verzorgen van de juiste controles voor de luchtvracht waarbij jij o.a. gebruik gaat maken van X-ray en Car-search.Wij biedenBetaalde opleiding tot Luchthavenbeveiliger (erkend MBO 2)Doorgroeimogelijkheden;Marktconform salaris o.b.v. opleiding en ervaring;Reiskostenvergoeding;Betaalde parkeerplaats op Schiphol;Korting op verzekeringen en sportscholen;Werken op basis van een parttime en/of fulltime basis tussen 24 en 40 uur per week;Contract op payroll basis bij Accord UitzendbureauWij vragenGemotiveerde en gedisciplineerde kandidaten24/7 beschikbaar, dit houdt in dat je zowel ochtend, middag als nachtdiensten moet kunnen werken;De mogelijkheid om te allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer of het openbaar vervoer;Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation;De afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond en geregistreerd gestaan op een woonadres bij de gemeente;Niet in aanraking zijn geweest met politie of justitieVind je dit interessant?Heb jij zin gekregen om als beveiliger onderdeel te worden van ons team? Reageer dan nu via onderstaande 'solliciteer'-button! Vragen? Bel Shirley Schipper op 06-18717095.Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019(Niet gediplomeerde) beveiliger luchthaven buiten gebied in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Altijd al een uitdagende en afwisselende functie willen hebben. Dan is dit je kans!Wat ga je doen?Als Luchthavenbeveiliger aan Airside ben jij dag en nacht verantwoordelijk voor de controle van alles en iedereen die het platform wil betreden.Komt er iemand met de auto of een vrachtwagen, die airside wil betreden? Dat kan! Alleen ben jij er dan verantwoordelijk voor dat deze persoon in het voertuig geen verboden voorwerpen heeft liggen. Hier kom je achter d.m.v. een carseach.De bestuurder wordt dan vriendelijk door jou verzocht om uit te stappen en zich aan te melden. Dit doet hij d.m.v. van zijn Schipholpas te scannen, vervolgens door de irisscan heen te gaan. Dan is diegene er nog niet, hij zal door middel van een detectiepootje gecontroleerd worden op verboden voorwerpen aan het lichaam.Uiteraard gaan dan ook zijn persoonlijke bezittingen die deze persoon bij zich draagt door de X-ray heen.Als Luchthavenbeveiliger heb je iedere dag met de spits in de ochtend voor de doorlaatposten te maken en zal je alles en iedereen met even veel precisie controleren.Wij biedenVeel doorgroeimogelijkheden! Zie jij jezelf al werken als teamleider, duty manager, planner of zelfs recruiter? Met de juiste kwaliteiten en talenten is alles mogelijk;Contract via onze payroll partner Accord;Marktconform salaris met eindejaarsuitkering;Reiskostenvergoeding;Betaalde parkeerplaats op Schiphol, zodat je niet te ver hoeft te lopen of zelfs nog een bus moet nemen;Korting op verzekeringen en sportscholen;Voordelig dagjes uit naar o.a. attractieparken;Werken op basis van een parttime en/of fulltime basis;Wij vragenGemotiveerde en gedisciplineerde kandidaten;Dag, nacht en weekend kunnen werken (24/7);Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal;De mogelijkheid om te allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer of het openbaar vervoer;Een reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation;De afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond en geregistreerd gestaan op een woonadres bij de gemeente.Vind je dit interessant?Heb jij zin gekregen om als beveiliger onderdeel te worden van ons team? Reageer dan nu via onderstaande 'solliciteer'-button!Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiter Shirley Schipper op 06-18717095.Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname.  Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Luchthavenbeveiliger toegang Airside in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Ben jij proactief, alert, met oog voor detail? Ben jij klaar om de dynamische wereld van de beveiliging te dienen en je steentje bij te dragen aan een veiligere wereld? Securitas zoekt jou als beveiliger!Wat ga je doen?Als Beveiliger Platform zorg jij ervoor dat de veiligheid van een vliegtuig gegarandeerd wordt. Je bent in deze functie werkzaam rondom het platform (afwisselend binnen en buiten), je ziet dus het echte Schiphol van heel dichtbij! De taken in deze functie zijn divers: het controleren van vliegtuigen voor vertrek (cabin search), het bewaken van het vliegtuig op het platform en het controleren van de catering (trolleys en boxen) voordat deze het vliegtuig ingaan. Het is een verantwoordelijke functie waarbij jouw oog voor detail en je verantwoordelijkheidsgevoel het verschil maken.Waar ben je goed in?Jij bent goed in het overzicht en rust te bewaren in stressvolle situaties. Daarnaast ben je communicatief vaardig om te kunnen schakelen met verschillende partijen. Hierbij kun je denken aan catering medewerkers, vliegtuig personeel, schoonmakers en mede beveiligers. Daarnaast ben je iemand waarbij de kleine dingen opvallen en dingen ziet die andere niet zien.Securitas matchHet diploma Beveiliger 2; of bereid om deze te halenEen reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km(enkel te berekenen via http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation) ;De afgelopen acht jaar aaneengesloten in Nederland gewoond;Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, overige talen zijn een pré;BeschikbaarheidWij zijn op zoek naar Platform beveiligers die in het weekend flexibel inzetbaar zijn, door de weeks korte diensten willen draaien en:Gemiddeld 80 uur per periode (4 weken) willen werken;Korte diensten niet erg vinden; Ook tijdens feestdagen en vakantieperiodes beschikbaar zijn.De werktijden liggen tussen 06:00 en 12:00 uur in de ochtend en in de avond tussen 17:00 en 22:30, de dienst bestaat gemiddeld uit drie tot vier uur.Het teamBij Securitas wordt er volop in jou als Beveiliger geïnvesteerd. Er kunnen veel veranderingen in het team plaatsvinden, wat meestal betekent dat er iemand doorgegroeid is. Ben je eenmaal binnen bij Securitas, kun je rekenen op een hechte, gezellige organisatie, waar we je graag zien doorgroeien! Vind je dit interessant?Kom ook werken bij Securitas Aviation! Wil je aan de slag, solliciteerd dan nu via de ''Solliciteer- Button''.Een persoonlijkheidsvragenlijst en referentieafname zullen onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 4 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Platform Beveiliger de weekenden in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Sta jij stevig in je schoenen en help jij graag bij de ontwikkeling van je medewerkers?! Schroom jij er niet voor om mee te werken in de operatie en weet je goed het overzicht te houden? Reageer dan nu als Teamleider bij Securitas Aviation Security!Wat ga je doen?Als Teamleider ben je werkzaam op de luchthaven Schiphol en ben je tijdens je dienst verantwoordelijk voor het goed laten lopen van de operatie. Je lost onvoorziene situaties op samen met het team. Je geeft functioneel leiding aan een aantal luchthavenbeveiligers en bent verantwoordelijk voor functioneringsgesprekken en personele zorg. Samen met je collega teamleiders zorg je ervoor dat iedere beveiliger aandacht krijgt. In deze functie ben je dus verantwoordelijk voor je eigen team maar werk je óók gewoon mee in de operatie. Securitas Aviation zorgt er voor dat jouw kennis en vaardigheden up to date blijven, door jou de juiste trainingen aan te bieden. Met jouw vakkennis en doorzettingsvermogen maak je het verschil op de grootste luchthaven van Nederland.Securitas matchMinimaal 2 jaar leidinggevende ervaringHet diploma beveiliger 2 / ABMHet diploma coördinator 3 (dit is een pré)Een flexibele instelling en bent bereid om op wisselende tijden te werken (dag, nacht, weekend en feestdagen)Een zeer goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taalWerkervaring op de luchthaven Schiphol (dit is een pré)De mogelijkheid om te allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer of het openbaar vervoerEen reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 kmDe afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoondHoe ziet een dag eruit?Je begint jouw dag met het bekijken van het nieuws van Schiphol en inventariseert of er nog bijzonderheden zijn gebeurd de vorige dienst. Nadat je een briefing hebt gegeven aan jouw team, ga je op je post staan waar jij de rest van je dienst verantwoordelijk bent voor de veiligheid van jezelf en anderen op Schiphol. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het presteren van jouw team, dus je houdt je bezig met functioneringsgesprekken en zorgt ervoor dat iedereen pro-actief aan het werk is. Elke dag is anders en iedere dag voelen de medewerkers zich anders in jouw team, dus jij bent constant op je hoede. Aan het einde van je dienst zorg je dat de collega's na jou goed gebrieft worden en kun je weer lekker naar huis. Vind je dit interessant?Solliciteer dan snel via de blauwe sollicitatie button!Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiters Shanice Gönülal op 06-41637498 of Shirley Schipper op 06-18717095.Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Koninklijke Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname.  Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Teamleider Aviation in Schiphol Securitas Schiphol
Over de functie Altijd al op zoek geweest naar die beveiligingsbaan waar jij zelf kunt bepalen wanneer je wilt werken?Wat ga je doen?Als Luchthavenbeveiliger patrouille ga je aan de slag op de pieren en bij de gates waar ook alle passagiers zijn. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid op de pieren, je loopt hierbij patrouille rondes, je signaleert verdachte situaties en onbeheerde bagage. Ook ben je verantwoordelijk voor het omzetten van de grens wisseldeuren en de opvolging van de meldingen vanuit het SCC (Security Control Center). Veel afwisseling in werkzaamheden waaronder controle van passagiers en/of crew in de terminal afgewisseld met het surveilleren in de terminal. Jij bent een echte gastheer of gastvrouw want ondanks alle meldingen vanuit het SCC weet jij het overzicht te bewaren en passagiers te woord te staan met alle vragen van A tot Z. Hierin weet jij duidelijk prioriteiten te stellen en je houdt hierbij de veiligheid als hoogste prioriteit. Ook in een doolhof weet jij als beveiliger de weg nog te vinden, zo ook in het binnengebied van de luchthaven.Wij biedenZowel verticale als horizontale doorgroeimogelijkheden Marktconform salaris met eindejaarsuitkeringReiskostenvergoedingBetaalde parkeerplaats op SchipholStomerijpas voor jouw uniform Ons Lifestyle programma ''Moves You''Korting op verzekeringen en sportscholenVoordelig dagjes uit naar o.a. attractieparkenWerken op basis van een parttime en/of fulltime basisOnregelmatigheidstoeslagenWij vragenGemotiveerde en gedisciplineerde kandidatendat je dag, nacht en weekend kunt werken (24/7)Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taalDe mogelijkheid om te allen tijde (dus ook 's nachts) de luchthaven zelfstandig te kunnen bereiken met eigen vervoer of het openbaar vervoerEen reisafstand vanaf jouw woonadres tot de luchthaven Schiphol van maximaal 50 km (te berekenen vanaf de postcode 1118DA, via: http://5.172.40.68/reiskosten/#/calculation;De afgelopen 8 jaar aaneengesloten in Nederland gewoond en geregistreerd gestaan op een woonadres bij de gemeente.Vind je dit interessant?Beveiligers zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor Securitas, dus wij investeren graag in jou door middel van trainingen en opleidingen. Daarnaast willen wij graag bijdragen aan jouw gezondheid middels een lifestyleprogramma, waarbij verschillende activiteiten worden georganiseerd. Tot slot kom je in dienst via een uitzendovereenkomst met een prima salaris, onregelmatigheidstoeslag en goed dekkende reiskostenvergoeding. Ben jij er klaar voor om bij ons als Beveiliger te werken?! Wacht niet langer en reageer via bovenstaande 'solliciteer'-button! Wil je eerst toch wat meer informatie? Neem dan contact op! Een persoonlijkheidsvragenlijst en referentieafname zullen onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces. Bij aanname wordt er altijd een screening bij de Marechaussee en AIVD uitgevoerd. Deze screening neemt ongeveer 6 -8 weken in beslag. Positieve uitslag is een voorwaarde voor aanname.Voorwaarden zelfroosteringZelfroostering is mogelijk tot aan 96 uur per periode (4 weken)Je dient minimaal 35 dagen voor start van de nieuwe periode de tijdvakken aan te vragen bij de planner, voor de gehele volgende loonperiode (4 weken)Het aantal tijdvakken dient overeen te komen met het aantal vereiste tijdvakken welke gelden voor het parttime percentageHet opgegeven rooster dient conform Cao en Atw te zijnJe dient minimaal 8 diensten per periode te werkenMedewerker werkt minimaal 4 weekenddagen per periode, waarvan minimaal 1 keer 2 aaneengeslotenBij het opgeven van nachtdiensten, dien je rekening te houden met een reeks van (minimaal) 3 nachtdiensten.Je kunt de voorkeur voor arbeid op bepaalde dagen schriftelijk toelichten bij het opgeven van de beschikbaarheid, de planner houdt hier zo veel mogelijk rekening meeDe planner reageert binnen 5 dagen op de opgegeven beschikbaarheid, na controle van de bovengenoemde puntenIndien door organisatorische redenen tijdvakken verplaatst en/of afgekeurd moeten worden, dient de planner dit, binnen eerder genoemd termijn van 5 dagen, kenbaar te maken aan jouPlanner bepaalt aan de hand van de opgegeven tijdvakken welke er (eventueel) ingevuld worden, ongeacht de duur van de dienstIedere donderdag worden de diensten gepubliceerd conform CAOAlle overige regels omtrent het rooster zijn gelijk aan de fulltime contracten, conform Pim en CAO Heb je vragen? Neem dan contact op met onze recruiters Shanice Gönülal op 06-41637498. Securitas match  Wat we biedenExtra gegevens:Omschrijving: Other / generalPlaatsingsdatum: 18-03-2019Allround beveiligers (niet gediplomeerd) op de Luchthaven in Schiphol Securitas Schiphol

Wie is Online?

We hebben 901 gasten online

Kies

Webverkeer

2.png3.png8.png0.png9.png5.png
Vandaag513
Gisteren618
Deze week1131
Deze Maand11302
Totaal238095

Bezoekers­informatie

 • Ip-adres 107.23.176.162
 • Browser: Unknown
 • Versie
 • Operating System: Unknown

Wie is Online?

1
Online

dinsdag 19 maart 2019 19:45