Consulent Jeugd

Stimuleert ketenpartners tot vroegtijdige signalering door consultatie en voorlichting, draagt zorg voor toeleiding tot de niet vrij toegankelijke zorg, vergroot de veiligheid van jeugdigen door het oplossen of beheersen van de crisissituatie, sluit aan bij de hulpvraag c.q hulpbehoefte van het cliëntsysteem met in achtneming van eigen kracht van ouders en jeugdigen en inzetten van het eigen netwerk, analyseren en beoordelen van aanvragen, aanmeldingen beoordelen, zorgbehoeftebepaling doen op basis van het methodisch verzamelen en analyseren van gegevens, in overleg met het cliëntsysteem en het multidisciplinaire CJG team, indien hulpverlening in het vrijwillig kader niet volstaat, leidt de jeugdconsulent de cliënt toe middels de jeugdbeschermingstafel naar de Raad vd Kinderbescherming, de jeugdconsulent kan specifieke casusregie uitvoeren en evalueert het ingezette proces.
Extra gegevens:

  • Plaats: Voorschoten
  • Plaatsingsdatum: 18-04-2019

Meer...

Zuid Holland Voorschoten
Product