Planoloog

Met een team van 15 professionals werk jij aan uitdagende opgaven op het gebied van (complexe) planologische onderzoeken en beleidsontwikkeling. Je adviseert over, en geeft inhoudelijk vorm aan ruimtelijke vraagstukken. Daarnaast draag je bij aan de juridisch planologische procedures en het ruimtelijk beleid om de groei van de gemeente te faciliteren en toe te zien op de kwaliteit van de leefomgeving.
Extra gegevens:

  • Plaats: Katwijk
  • Plaatsingsdatum: 17-05-2019

Meer...

Zuid Holland Katwijk
Product